top of page

तल फारम प्रयोग गरेर साईन अप गर्नुहोस्।

اور

भुक्तानी पछि, तपाईंको खाता सेट अप हुनेछ र तपाईंको प्रयोगकर्ता नाम र पासवर्ड तपाईंलाई ईमेल पठाइन्छ, तपाईंको स्वागत पत्र र तपाईंको नयाँ ग्राहक ड्यासबोर्डको परिचय साथ।

اور

तपाईं आफ्नो ग्राहक ड्यासबोर्डमा https://login.GlobalMusicDigital.com मा लगईन गर्नुहुनेछ।

اور

तपाईंको क्लाइन्ट ड्यासबोर्डबाट तपाईं तपाईंको रिलीजहरू सेट अप गर्न सक्नुहुनेछ, बिक्री र एनालिटिक्स अवलोकन गर्नुहुनेछ।

bottom of page